• banner
 • banner

Czynności

Kancelaria Notarialna Wojciech Breksa, Sylwester Grzebinoga Notariusze Spółka Cywilna

Do zakresu usług świadczonych przez naszą kancelarię należą:

 • sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:

  • umowy sprzedaży,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy darowizny,
  • umowy spółki,
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości,
  • umowy warunkowe,
  • umowy zmiany aktu ustanowienia służebności gruntowych i osobistych,
  • testamenty,
  • umowy działu spadku,
  • umowy majątkowe małżeńskie (m.in. „intercyza”),
  • umowy o podział majątku wspólnego,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie poświadczeń,
  • sporządzanie protokołów,
  • sporządzanie weksli i czeków,
  • doręczanie poświadczeń,
  • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
  • sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzanie innych czynności wynikających z przepisów.

Umowy notarialne

Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w naszej kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.

 Czynności mogą być dokonywane poza siedzibą kancelarii jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

Person Hands With Stamper And Document