• banner
  • banner

O nas

Kancelaria Notarialna Wojciech Breksa, Sylwester Grzebinoga Notariusze Spółka Cywilna

Kancelaria Notarialna rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku, mając swoją siedzibę w Piasecznie przy ulicy Strusiej. W roku 2014 siedziba Kancelarii została przeniesiona do budynku numer 11E znajdującego się przy ulicy Powstańców Warszawy, która to ulica jest jedną z bardziej reprezentacyjnych ulic w Piasecznie.

Obecnie Kancelaria prowadzona jest w formie spółki cywilnej przez dwóch doświadczonych  notariuszy Wojciecha Breksę i Sylwestra Grzebinogę.

 

o-nas-2

Notariusz Wojciech Breksa jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005-2008 był Sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych. Od 2009 roku wykonuje zawód notariusza i prowadzi kancelarię notarialną w Piasecznie. Jest także doktorantem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sylwester-Grzebinoga-notariusz

Notariusz Sylwester Grzebinoga jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1997-2000 był Asesorem a następnie Sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie. W latach 2000-2008 był Sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Wydziału Grodzkiego. W latach 2006-2008 był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości gdzie pełnił funkcję głównego specjalisty w Wydziale Egzekucji Sądowej Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji. W tym okresie był także delegowany do orzekania w Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Od 2009 roku wykonuje zawód notariusza prowadząc kancelarię notarialną w Warszawie a od 2014 roku w Piasecznie.


Zawód notariusza wykonujemy z prawdziwą pasją. Wszelkie czynności podejmowane w naszej Kancelarii wykonywane są rzetelnie i sprawnie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, starając się przedstawić najbardziej korzystne rozwiązania. Nasze wieloletnie, szerokie doświadczenie prawnicze, uzyskane zarówno podczas wykonywania zawodu notariusza jak również w okresie pracy na stanowisku sędziego, podczas rozpoznawania wielu, czasem bardzo skomplikowanych spraw, pozwala nam nie tylko rzetelnie ale i bardzo szeroko ocenić każde przedstawiane przez klienta zagadnienie. Na bazie naszego doświadczenia, przygotowywane dla naszych klientów rozwiązania, oceniamy nie tylko pod kątem ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, ale przede wszystkim pod kątem jak najlepszego zabezpieczenia interesów stron dokonujących czynności oraz wyeliminowania możliwości powstania na tym tle jakiegokolwiek sporu w przyszłości.

Jako osoby zaufania publicznego, powołani przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwamy aby wykonywane przez nas czynności notarialne należycie zabezpieczały interesy zarówno klientów kancelarii jak i innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Powierzone nam obowiązki wypełniamy nie tylko zgodnie z prawem ale także zgodnie z sumieniem, dochowując przy tym tajemnicy państwowej i zawodowej. W postępowaniu swym kierujemy się zasadami godności, honoru i uczciwości. Jako osoby zaufania publicznego mamy także obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

 

Zakres działalności.

Podstawowym zadaniem Kancelarii notarialnych jest sporządzanie czynności notarialnych w formie aktów notarialnych lub różnego rodzaju poświadczeń. W ramach swojej działalności Kancelaria zapewnia Państwu profesjonalną i wszechstronną obsługę w zakresie dokonywania wszelkich czynności notarialnych, takich jak na przykład umowy sprzedaży, umowy darowizny, protokoły zgromadzeń spółek prawa handlowego, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, protokoły dziedziczenia oraz akty poświadczenia dziedziczenia itp.

Działamy głównie na terenie Piaseczna, Warszawy i okolic, jednak z uwagi na centralne położenie, wielokrotnie otrzymujemy i podejmujemy się realizacji czynności notarialnych z terenu całej Polski.

 

Klienci

W ramach prowadzonej praktyki notarialnej Kancelaria Notarialna dorobiła się szerokiego grona klientów. Należą do nich zarówno klienci indywidualni jak również szereg firm i spółek prawa handlowego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego a także deweloperzy. Priorytetem jest dla nas bezpośredni kontakt z klientami. Z tego też powodu zawsze staramy się znaleźć dla nich czas na osobiste spotkanie i rozmowę uznając, iż przy bezpośrednim kontakcie z klientem łatwiej i rzetelniej można ocenić przedstawiane zagadnienie a tym samym szybko i sprawnie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Ponadto bezpośrednia rozmowa sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania a zadowolenie naszego klienta jest dla nas największą satysfakcją zawodową. Jednocześnie staramy się oszczędzać czas naszych klientów, dlatego przy kompletowaniu dokumentów potrzebnych do przygotowania czynności, preferujemy wykorzystywanie nowoczesnych sposobów komunikacji np. poczta elektroniczna. Staramy się także jak najlepiej dostosować dla klientów termin spotkania w dogodnych dla nich godzinach.